Для начала загрузки, перетащите файл в любое место на этой странице.
Размер файла не более 100 МБ
 • BALLER
  Без релиза

  BALLER-Жетiм бала.mp3 baller bagi 11block shymkent 2011 jetim bala kz rap баллер »

  1.
  Карангы болмеде жалгыз терезеге карап,
  Жаратканга сыйынып,отырады жылап.
  Онын сурауы-ата анасын кору,
  Жетiм ханада неге жургенiн бiлу!

  Туылган кезiмде,анам омiрден кеттi мекен?
  Немесе асырауга шамасы жетпедi мекен?
  Журегiм сезуде,анашы менiн тiрi,
  Деген умiтпенен,жетiм анасын коргiсi келедi!

  Оган керек емес,шет елдерде демалу
  Кымбат ресторандарда кунделiктi тамактану
  Устiнде шуберек,касында анасы болса болды
  Бiрак бул арманы тек тустерiнде орындалды

  Тiзе-шынтактары жырылган,суык болмеде
  Тарбиешiлeрiнiн ойы жок,жагдайын бiлуге
  Тарбиешiлерiнiн оздерiне керек тарбиешi
  Онсызда ауру жетiм журекке туз сеппешi!

  К-СЫ:
  Умiтiндi узбе бауырым,кайгы салынба,
  Бул жайгана жалган омiр,кiшкене шыда.
  Шыдамдылык пен сабырлык керек тек кана,
  Бул омiр жай сынак,сынактан тайынба!

  2.
  Алсiздiктi б1лме,коркынышты бiлме,
  Сен жалгызсын бул омiрде деген создерге сенбе.
  Кутпе соккыны,бiрiншi болып соккын,
  Кателеспейтiн адам жок,кателесiп коргiн.

  Кателiктер коп заттарды уйретiп корсетедi,
  Ар адамнын оз омiрi-оз кудiретi.
  Тагдыр сенi солай тандады,ендеше шыда,
  Улкен бахыт кутiп тур,осы кыйындык артында!

  Озiннен баскага ешкашанда сен сенбе!
  Хайуандар заманында,тышканга айналып кетпе
  Каскыр болу керек,азуларын кайраган
  Жудырыктарын жумып,куреске дайын турган

  Бул омiр курес,байгеге тiгiлген бостандык
  Барлык нарсе уакытша,барiн шешедi уакыт
  Сенiн анан болмаса,улдарыннын анасы болады
  Тек жаксылыкка сен,барiде жаксы болады

  [Козiндi ашкын достым,балалар уйiнде орын калмады.Асырау колыннан келмесе

  жыныстык катынасты токтат ендеше.Кiшкентай перiштенiн коз-жасына калмагын

  бауырым.Мен тусiнбеймiн озiннен шыккан нарестенi калай тастайсын?Болды

  естi жина,таубемiзге тусейiк калын казагым.Бул BALLER!]

  Играть
  Подробнее
  Таги
  Название: Жетiм бала
  Исполнитель: BALLER
  Альбом: 11BLOCK CONNECTION
  Год: 2012
  Комментарий:
  Жанр: Hip-Hop
  Общее
  Контейнер: audio
  Длина: 3 мин. 54 с.
  Аудио
  Битрейт аудио: 320kbps
  Частота дискретизации: 44kHz
  Битрейт аудио: 320kbps
  Частота дискретизации: 44kHz
  Количество каналов аудио: 2
  Кодек: MP3
  • BALLER-Жетiм бала.mp3 (9.0 МБ)
   BALLER-Жетiм бала.mp3 (9.0 МБ)
   4853
 • А
Загрузка…